Dlaczego szukamy faktora? Część I

Pieniądze i fakturyPowodów poszukiwania faktora jest bardzo wiele. Ale zacznijmy od najbardziej prozaicznego. Kasa!Dziś działalność gospodarcza szczególnie w sektorze MSP spotyka się z wieloma utrudnieniami do których należą między innymi długie terminy płatności wymuszane przez odbiorców. Jest to niewątpliwie zmora współczesnego obrotu gospodarczego. Szczególnie jest to widoczne w przypadku małych firm i ich współpracy z dużymi podmiotami. Jak to zwykle bywa silniejszy (w tym przypadku większy) zawsze ma rację i to on dyktuje warunki. Przykładem są tu generalni wykonawcy w kontraktach budowlanych i ich mali podwykonawcy. Już na etapie negocjacji „duży” pokazuje pazurki żądając 60-90 dniowego terminu płatności. „Mały” potulnie zgadza się w duchu ciesząc się, że udało mu się zdobyć intratny kontrakt. Już myśli o najbliższych wakacjach z rodziną po zakończeniu inwestycji czy zakupie nowego auta. Rzeczywistość szybko jednak go dopada. Inwestycja zakończona, roboty odebrane, protokoły w końcu podpisane (z małym opóźnieniem ze strony „generalnego”!) a faktury wystawione, a jakże, z 90 dniowym terminem płatności! „Mały” zamiast cieszyć się, popada w depresję. Nie ma środków na bieżącą działalność. Wszystko zainwestował w realizowane roboty. Dodatkowo nie wypłacił w tym miesiącu pensji pracownikom. Zaczyna się nerwowe poszukiwanie wyjścia z tej sytuacji. I tak oto trafia do banku aby starać się o kredyt obrotowy. Musi złożyć całą masę dokumentów rejestrowych i finansowych za 3 lata wstecz, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS, ale najlepszy w tym wszystkim jest czas oczekiwania na decyzję. To tylko 30 dni!! „Mały” przedsiębiorca decyduje się w końcu na poszukiwanie faktora. Zaczyna od banków i dużych firm faktoringowych. I tu kolejna ściana. Znów dokumenty, zaświadczenia, procedury. W ostatniej chwili trafia do niebankowej firmy faktoringowej zajmującej się takimi jak on – małymi przedsiębiorcami. Szybka decyzja faktora o przyznaniu limitu na odbiorcę ratuje naszemu bohaterowi „życie”. Jednak pojedzie na upragnione wakacje z rodziną. Tak zazwyczaj zaczyna się współpraca małego przedsiębiorcy z faktorem. Poszukuje on możliwości szybkiego otrzymania środków przed terminem płatności ponieważ jest w trudnej sytuacji, która wymaga natychmiastowej reakcji. Oczywiście mógłby on uniknąć niepotrzebnych nerwów i zabezpieczyć kontrakt od strony finansowej już w momencie jego podpisywania. Wystarczy zaznaczyć że korzystamy z faktoringu lub wręcz wpisać zgodę na faktoring bezpośrednio w podpisywaną umowę. Następnie możemy udać się do faktora, załatwić formalności i uzyskać limit na odbiorcę jeszcze przed wystawieniem faktury. I problem z głowy! Przedsiębiorca miałby środki na koncie w dniu wystawienia i przyjęcia przez odbiorcę faktury, a dodatkowo zyskałby profesjonalnego partnera, który swym doświadczeniem może wesprzeć go w zabezpieczaniu bieżącej płynności finansowej. O tym jak faktor może pomóc nam w ocenie wiarygodności naszych kontrahentów czytajcie w kolejnym moim poście na temat: „Dlaczego szukamy faktora”.
Aleksandra Jura
Prokurent w AOW Faktoring S.A.

bodybuilding protein diet steroid tips women bodybuilders pics
FIRST Legs Training Session of 2018! | What Are My Numbers For Squats? (Bodybuilding Vlog) cypionate post cycle therapy Vintage Bodybuilding Ads of Yesteryear
Old School Series: 1970s Bodybuilding Routine testosterone replacement therapy reviews Arnold Schwarzenegger Returns to Bodybuilding as Magazine Editor
Accessing genuine steroids for sale get easier with our shop oral steroids The best Anabolic steroids for sale-